Paris, Luvr muzeyinin “Karusel” salonu, 25–27 may 2018-ci il