Moskva, Moskva Müasir İncəsənət Muzeyi 26 mart – 22 aprel 2012-ci il