Bakı, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi, 21–28 noyabr 2015-ci il